Magistr OL Tədris Mərkəzi

Main Content

mAGİSTR OL SİZİ MAGİSTR EDƏCƏK ƏN ETİBARLI YOL

Magistr OL, Müəllim OL, Dövlət Qulluqçusu OL istiqamətlərində Hazırlıqları həyata keçirən OL Tədris Mərkəzləri Qrupu Sizlərə Aşağıdakı Xidmətləri Təklif Edir. Təkcə Təklif Etmir Həm Də Yüksək Səviyyəli Təhsilə Zəmanət Verir.

Magistr OL- Birinci Mərhələdə Məntiq, İnformatika, İngilis Dili, Rus Dili, Fransız Dili, Alman Dilindən ikinci mərhələdə isə 14-cü, 56-cı (MBA), 26-cı, 27-ci, 31-ci, 40-cı Proqramlardan Hazırlıqlar Keçirilir.

Müəllim OL- Məntiq, Kurikulum və ixtisaslardan Hazırlıqlar Keçirilir.

Dövlət Qulluqçusu OL - Məntiq və İnformatikadan Hazırlıqlar Təşkil OLunur