Kompyuter Şəbəkələri….

28 Fevral 2014

Şəbəkə Nədir?Bir USB kabeli götürsək və bu kabellə iki kompyuteri bir biri ilə birləşdirsək sadə Kompyuter Şəbəkəsi düzəltmiş olarıq. ixtiyarların dili ilə desək: “Verilənlərin ötürülməsi vasitəsilə birləşdirilmiş iki və daha çox kompyuterdən ibarət sistemə kompyuter şəbəkəsi deyilir” Şəbəkənin hansı növləri var? Şəbəkələr müxtəlif əlamətlərə görə növlərə bölünür… 1.Kompyuterlər arasındakı məsafəyə görə a) Lokal kompyuter şəbəkələri […]

Windows Əməliyyat Sistemi

25 Fevral 2014

Windows Əməliyyat Sistemi mövzusunu bu linkdən yükləyə bilərsiniz:    Windows Əməliyyat Sistemi-PDF

Əməliyyat Sistemləri (ƏS)

22 Fevral 2014

Əməliyyat sistemləri (UNİX, MS DOS, Windows, MAC OS) onların funksiyaları əmrləri, fayl sistemləri FAT, NTFS, faylların ad genişlənmələri, MS DOS-un əmrləri və s. məlumatları bu slayddan öyrənə bilərsiniz.Slaydı yükləmək üçün link: Əməliyyat Sistemləri (ƏS)-PDF

kompyuter və onun texniki təminatı

17 Fevral 2014

Kompyuterin yaranma tarixi, EHM-İN nəsilləri, Fərdi kompyuterlər, Daxiletmə və xaricetmə qurğuları haqda bu təqdimatdan məlumat əldə edə bilərsiniz.  Təqdimatı yükləmək üçün link:     kompyuter və onun texniki təminatı-PDF açar sözlər: EHM-in nəsilləri , Monitor, klaviatura, modem, digitazer, plotter, printer, maus, trekbol

İnformatika Qısa Kurs

14 Fevral 2014

Hazırlanmaqda olan bu qısa kurs Magistraturaya hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub. Mövzulara bu bölmədən keçid edə bilərsiniz :   İNFORMATİKA  İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA İNFORMATİKA

PROQRAM TƏMİNATI

13 Fevral 2014

PROQRAM TƏMİNATI bölməsini aşağıdakı linkdən yükləyə bilərsiniz: PROQRAM TƏMİNATI-PDF

Alqoritmləşmənin əsasları

11 Fevral 2014

 Alqoritmləşmənin əsasları mövzusunu bu linkdən yükləyə bilərsiniz:   Alqoritmləşmənin əsasları-PDF Açar sözlər: informatika, alqoritm , alqoritm model testlər

İnformatika Əsas anlayışlar Say sistemləri

10 Fevral 2014

İnformatikanın əsas anlayışları, informasiya anlayışı onun xassələri formaları və s. Həmçinin say sistemləri bir say sistemindən digər say sisteminə keçmə haqqında məlumatları bu təqdimatdan ala bilərsiniz.  Təqdimatı yükləmək üçün keçid: İnformatika Əsas anlayışlar say sistemləri-PDF   İnformatikanın Əsas Anlayışları və Say Sistemlərindən Dərslik Və Test Vəsaiti: BAX YÜKLƏ