İnformatika Testləri

01 Mart 2014

1. B6 damasının qiymətini tapın 2.      Uyğunluğu müəyyən edin:  A-xassə, B-növ , C-təsvir üsulu.             A                   B                 C            A)    Diskretlik      Dövrülük        Şərti            B)    Müəyyənlik     Xətti             Determinentlik            C)    Kütləvilik     Budaqlanan    Qiymətlilik            D)    Təzəlilik        Dövrü             Nəqli     […]